top of page
  • Obrázek autoraSky

Biologičtí rodiče

Biologičtí rodiče: Moje máma se jmenuje Hana Mašková, pravděpodobně ji bude kolem 41 let, její přesný datum narození mám někde zapsaný. Má ráda chlast a drogy, proto mě hned po narození mě adoptovala pěstounka. Když jsem se narodila, bydlela v Praze na Karlíně. Snažila jsem se jí tam najít, ale v roce 2002 tam byla povodeň a zmizely baráky a adresy tam teď jsou úplně jinak, než tenkrát. Doufám, že to má matka přežila, ale jako duch mě ještě nekontaktovala. Můj táta je dle úřadů oficiálně neznámý, ale pokud by byly mé fantazie pravé, byl by to Loki, severský bůh, který je několik tisíc let starý a bydlí v jiném světě - Asgardu. Podle jeho slov mou matku ojel na party, když byla opilá. Loki se mou matku snažil najít, v nějaké rodině "Pavlovcovy", dokonce i protidrogové léčebně, jak mu vyvěštily norny, ale nikde nebyla. Ale pouze podle jeho slov. Moc mu nevěřím, protože je to bůh lží. Ani bych se nedivila, kdyby to byl on, kdo udělal tu povodeň...


English version for strangers:

Biological parents: My mother's name is Hana Mašková, she will probably be around 41 years old, her exact date of birth is registered somewhere. She likes booze and drugs, so my foster mother adopted me right after I was born. When I was born, she lived in Prague, Karlín. I tried to find her there, but in 2002 there was a flood and the barracks disappeared and the addresses there are completely different now than they were then. I hope my mother survived, but as a ghost, she hasn't contacted me yet. My dad is officially unknown to the authorities, but if my fantasies were true, it would be Loki, a Norse god who is several thousand years old and lives in another world - Asgard. According to him, my mother went to a party when she was drunk. Loki tried to find my mother, in some "Pavlovcova" family, even in a drug treatment center, as the Norns told him, but she was nowhere to be seen. But only in his words. I don't trust him much because he's a god of lies. I wouldn't be surprised if it was he who made the flood ...

26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Samota

bottom of page